گربه دعایی

  • کد 119
  • در دو سایز کوچک و متوسط
  • شروع قیمت عمده از 27000 تومان

گربه چشم تیله ای

  • کد 119_13
  • در دو سایز متوسط و کوچک
  • شروع قیمت از 22000 تومان

خرس دختر و پسر

  • کد 119_14
  • شروع قیمت از 24500